Bilineceği üzere 27 Nisan 2021 tarih ve 31467 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yeniden düzenlenen ve mesleki iş paylaşımı ve yetkinlik karmaşasının son bulduğu LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 28 Ekim 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.


Bu kapsamda, uygulamanın yürütülmesi kapsamındaki LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 25 Eylül 2021 tarih ve 31609 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Temennimiz şu ki; Mesleki değerin kendini bulduğu ve bu mesleği yapan meslektaşlarımızın(Mühendisinden, Teknikerine ve yardımcı personeline kadar) işlerini layıkıyla ve değerinde yapmalarıdır. En öncelikle, biz bize ve mesleğimize ne kadar değer verirsek mesleğimizin bize daha fazla değer katacaktır. Tüm Serbest ve LİHKAB bünyesinde hizmet verenler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve Ülkemize hayırlı olsun...


Kanun ve Yönetmeliğin yayınlandığı Resmi Gazete bağlantılarını tıklayarak erişebilirsiniz.LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ

VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


40 görüntüleme0 yorum

23.06.1965 tarihli 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun farklı tarihlerde değişikliğe uğraması sonucunda kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisi sırasında istenilen belgeler ve sicilde yapılacak işlemlerde değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler kapsamında tapu müdürlüklerinde uygulamalara yön vermek için çeşitli tarihlerde Genelge ve Duyurular yayımlanmıştır.


Bu Genelge ile tapu müdürlüklerindeki Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan tapu işlemlerinin genel olarak açıklanması amaçlanmıştır.


Bu genelgenin resmi olarak paylaşıldığı linke aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz.


https://www.tkgm.gov.tr/kat-irtifaki-ve-kat-mulkiyeti-genelgesi

5 görüntüleme0 yorum

Bilindiği üzere İnşa edilen yapının Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskân) alınmadan önce Yapının kayıtlı olduğu Vergi dairesine başvurup, Bağımsız bölüm başına yatırılan harçlar artık Belediye tarafından tahakkuk ettirilerek tahsil edilecek.


Bununla ilgili olan 29 Temmuz 2021 tarihli 31552 sayılı resmi gazetede yayınlanan HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ(Seri No:88) 'ne aşağıdaki linkten erişebilirsiniz...


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210729-8.htm


Hazır girmişken tapu işlemleri için yatıracağınız harç miktarını da aşağıdaki linkten hesaplayabilirsiniz...


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-10-1.pdf8 görüntüleme0 yorum